Betraktninger

Separatutstilling, Østfold kunstsenter, Fredrikstad 2020

Stottet av: utstillingsstøtte for kunstnerer i etsbleringsfasen, norsk kulturfond. 

Foto: av kunstneren